Abonelik Sözleşmesi

ABONELİK SÖZLEŞMESİ

 1. TARAFLAR

İşbu Abonelik Sözleşmesi (“Sözleşme”) www.boxofus.com adlı internet sitesinin sahibi, Kuyulubağ sokak No:131 Feriköy / Şişli adresinde mukim Yasemen AYDIN ile www.boxofus.com internet sitesine (“WEBSİTESİ”) ABONE olan internet kullanıcısı (“ABONE”) arasında akdedilmiştir.

 1. YÜRÜRLÜK VE SONA ERDİRME

ABONE’nin abonelik kaydı, işbu Sözleşme’de yer alan tüm maddeleri okuması ve kabul etmesiyle gerçekleşir ve Sözleşme yürürlüğe girer. Yasemen AYDIN ve ABONE, bu Sözleşme’yi karşı tarafa yapacağı tek taraflı bir bildirimle her zaman feshedebilir. Bu durumda ABONE’nin ödemiş olduğu hizmet bedelinin  süresinin sona ermesini takiben, Yasemen AYDIN’ın ABONE’ye karşı herhangi bir sorumluluğu kalmayacaktır.

 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU

ABONE’nin WEBSİTESİ’nden yararlanma ve WEBSİTESİ’ni kullanma koşulları ile ABONE tarafından Yasemen AYDIN markası ürünlerinin internet, mobil telefonlar, akıllı TV sistemleri veya benzer platformlarda geliştirilebilen uygulamalar aracılığıyla sipariş verme imkanı ve buna ilişkin sair hizmetler Sözleşme’nin konusunu oluşturmaktadır.

 1. Yasemen AYDIN’ın KULLANICI SİSTEMİ
  • Her ABONE, kendisinin belirleyeceği bir “kullanıcı adı” veya e-posta adresi ile “şifre”ye sahip olur. “Kullanıcı adı” e-posta adreslerinde olduğu gibi her ABONEye özeldir ve aynı kullanıcı adı farklı ABONElere verilmez.
  • ABONE’nin, WEBSİTESİ aboneliği gerektiren sistemlere bağlanabilmesi için kullanıcı adını veya kayıtlı e-posta adresi ile şifresini girmesi gereklidir. Bu işlem WEBSİTESİ sistemine giriş yapmak şeklinde tanımlanmıştır.
  • “Şifre” sadece ilgili ABONE’nin bilgisi dâhilindedir. Kullanıcı şifresi unutulduğu takdirde WEBSİTESİ, talep üzerine ABONE’nin WEBSİTESİ sisteminde kayıtlı e-posta adresine yeni şifre oluşturabilmek için bir bağlantı gönderecektir. Şifre’nin belirlenmesi ve korunması tamamıyla ABONE’nin kendi sorumluluğundadır ve şifre kullanımından doğacak problemlerden veya oluşabilecek zararlardan kesinlikle sorumlu değildir.
 2. ABONELİK PAKETLERİ

ABONE, dilerse, SÖZLEŞME kapsamında 3 tür ABONElik yapabilecektir:

 1. İlk Görüşte Aşk ABONEliği
 2. Flört ABONEliği:
 • Kendin Yap (dijital box of us) ABONEliği

Yukarıdaki ABONElik paketlerine ilişkin ABONElik ve kullanım koşulları, www.boxofus’daki “ABONElik Paketleri”nde yer almaktadır. Yasemen AYDIN, söz konusu ABONElik paketleri ve içeriklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

 1. ABONE VE Yasemen AYDIN’ın HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
  • ABONE, WEBSİTESİ’ni, yürürlükteki mevzuat hükümlerine ve bu Sözleşme koşullarına uygun şekilde kullanmayı, aksi hale oluşacak tüm hukuki, idari ve cezai yükümlülüklerden sorumlu olacağını ve Yasemen AYDIN’ı bu nedenle ortaya çıkabilecek tüm zarar, dava, talep ve iddialardan ari tutacağını, bunlara karşı tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.
  • WEBSİTESİ’nin tasarımı, yazılımı ve/veya ürünlere ait metin ve görsel içeriklere ilişkin tüm fikri mülkiyet hakları Yasemen AYDIN’ın mülkiyetinde olup, ABONE tarafından kullanılamaz. Yasemen AYDIN, söz konusu bilgilerle ABONE bilgilerini açıklamadan, demografik bilgiler içeren raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir ve bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir. Bu işlemler Gizlilik Politikası hükümlerine aykırılık teşkil etmez.
  • ABONE, WEBSİTESİ’nde, spam, virus, truva atı ve benzeri yazılımlar kullanamaz, herhangi bir program vasıtasıyla internet sitesinin diğer ABONElerinin internet sitesinden yararlanmalarını önleyecek, internet sitesini kullanılmayacak hale getirecek veya önemli ölçüde yavaşlatacak, Yasemen AYDIN’ın yazılım ve donanımına zarar verebilecek işlemlerde bulunamaz. WEBSİTESİ’nin bu tür yazılımlardan korunması amacıyla, olanaklar çerçevesinde, önlem alınmıştır; ABONE’nin kendi donanım ve yazılımıyla ilgili olarak kendi koruma sistemini bulundurması gerekir, WEBSİTESİ’ne erişimi sebebiyle kendi yazılım, donanım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek her türlü sorun ve bu sorunların sonuçlarından ABONE sorumludur.
  • ABONE, WEBSİTESİ’ni hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde ve yasalara aykırı başkaca amaçlar için kullanamaz.
  • WEBSİTESİ’nde herhangi bir ABONE’nin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle Yasemen AYDIN veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan, yalnızca beyan eden ABONE sorumludur.
  • Yasemen AYDIN, ABONE verilerinin üçüncü kişilerce ele geçirilmesinden, okunmasından ve ABONE yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu değildir. ABONE, WEBSİTESİ’nin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Yasemen AYDIN’dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.
  • ABONE, WEBSİTESİ’nin diğer ABONElerinin bilgilerine ve yazılımlarına ulaşmaya veya bunları kullanmaya çalışmayacağını, aksi halde doğabilecek hukuki ve cezai sorumluluğun tamamen ABONE’ye ait olduğunu kabul eder.
  • ABONE, WEBSİTESİ’ne ABONE olurken verdiği bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, değişen bilgileri derhal düzelteceğini ve Yasemen AYDIN’ın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder. ABONE, Yasemen AYDIN’ın bu bilgileri ve verileri her zaman silebileceğini, ABONE’nin ABONEliğini askıya alabileceğini ve/veya sonlandırabileceğini kabul eder. Yasemen AYDIN, ABONE’nin kişisel bilgilerini yürürlükteki mevzuat çerçevesinde verilen mahkeme kararı veya idari emir gereğince yahut ABONE’nın rızasının bulunması halinde üçüncü kişilere açıklayabilir; ABONE’nin rızasının bulunması halinde bu bilgileri ve ABONE’nin WEBSİTESİ’ndeki hareketlerini, internet sitesinin geliştirilmesi ve ABONElerine daha iyi hizmet sağlanabilmesi amacıyla kullanabilir.
  • ABONE’nin WEBSİTESİ’nden aldığı şifreyi kullanma hakkı münhasıran ABONE’ye aittir. ABONE bu şifreyi herhangi bir üçüncü şahsa veremez. Şifrenin kullanımına ilişkin tüm hukuki, idari ve cezai sorumluluk ABONE’ye aittir.
  • Yasemen AYDIN tarafından WEBSİTESİ’nin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, WEBSİTESİ’ne erişilen tarih ve saat, WEBSİTESİ’nde bulunulan sırada erişilen sayfalar ve WEBSİTESİ’ne doğrudan bağlanılmasını sağlayan WEBSİTESİ’nin internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.
  • ABONE, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında, Yasemen AYDIN ve markalarının ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları hakkında (sosyal medya kanalları da dahil olmak üzere) kendisine bilgi ve ilanlar gönderilmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. ABONE, WEBSİTESİ’ne ABONE olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, Yasemen AYDIN tarafından kullanılmasına ve/veya arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. ABONE aksini bildirmediği sürece ABONEliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, Yasemen AYDIN tarafından kullanılmasına ve/veya arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. ABONE, yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve/veya kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müspet, kısaca herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve Yasemen AYDIN’ı sorumlu tutmayacağını kabul ve beyan eder. ABONE veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini Yasemen AYDIN’ın info@boxofus.com adresine iletebilir.
 2. HİZMET BEDELİ VE ÖDEME ŞEKLİ

ABONE,www.boxofus.com’daki ABONElik Paketleri’nde yer alan ABONEliklerden birini seçmeyi tercih ettiği takdirde, seçtiği  ABONElik paketine ait ücret, WEB SİTESİ üzerinden Yasemen AYDIN’ın www.boxofus.com ‘daki ABONElik Paketleri’nde yahut Mesafeli Satış Sözleşmesi ’nde yer alan banka hesabına EFT/havale yapılarak ya da ödeme sistemi üzerinden kredi kartını kullanarak ödenecektir.

 1. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜLMESİ

Bu Sözleşme ile bağlantılı veya bu Sözleşme’den doğan tüm uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.